تفاهم‌نامه همکاری مرکز نوآوری ایران زمین و سازمان فناوری اطلاعات ایران